Primalex MALVENA BÍLÁ (obarvitelný tekutými tónovacími barvami PRIMALEX)

Kategorie: FASÁDNÍ BARVY

CHARAKTERISTIKA

Bílá fasádní akrylátová barva s výbornou kryvostí, vysokou bělostí a odolností proti povětrnostním vlivům na všechny druhy fasád mimo staré, proti vodě špatně izolované objekty. Odolná proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Propustná pro vodní páry.

POUŽITÍ

Vápenocementové omítky, břízolit, beton, pórobeton a pod.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Rodinné a bytové domy, výrobní a prodejní objekty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bělost (% BaSO4): min. 89
Objemová hmotnost (kg/l): 1,54
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly): > 5000
Přídržnost na betonu (MPa): 1,99
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,07
Mrazuvzdornost (cykly): min. 25
Přídržnost po cyklech mrazu na betonu (MPa): 1,44
Rychlost pronikání vody w24 (kg/m-2.h-0,5): 0,45

VYDATNOST

Při dvou nátěrech 4 – 6 m²/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

ŘEDĚNÍ

1. vrstva: 1 objem. díl nátěru: 0,5 dílu vody; 2. vrstva: 1 objem. díl nátěru: 0,1 dílu vody

BALENÍ

Plastové obaly 1 l, 5,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg.

APLIKACE

štětka, stříkání, váleček

APLIKACE AIRLESS

Ředění (% vody): 0
Tryska: 517
Tlak (bar): 120
 
APLIKACE

štětkastříkáníváleček

 
Copyright © 2004-2015 Primalex