Integrovaný systém řízení

Etický kodex Asociace výrobců nátěrových hmot.

Integrovaný systém řízení

Etické zásady chování společnosti PPG Deco Czech jsou plně v souladu s Etickým kodexem Asociace výrobců nátěrových hmot. Etický kodex AVNH poskytujeme v plném znění ke stažení v přiloženém souboru.

Etický kodex asociace

Certifikace systémů řízení

"Zlatý certifikát

zlaty_certifi­kat_iso.pdf

V dubnu 2003 Primalex a.s. zahájila první kroky ke společné certifikaci systému jakosti, bezpečnosti práce a péče o životní prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:1997 a OHSAS 18001:1999. V červnu 2004 byla více než roční práce završena certifikačním auditem integrovaného systému a získáním všech tří certifikátů. Vzhledem k tomu, že byly certifikovány všechny tři systémy společně, byl společnosti předán i Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení. Certifikační orgán, který certifikaci provedl, je členem Sdružení pro certifikaci systému jakosti CQS, která je členem mezinárodní sítě IQNet.

Primalex a.s. Břasy tedy získal i mezinárodní certifikáty IQNet pro ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

CQS ISO 9001 CQS ISO 9001

CQS ISO 14001 CQS ISO 14001

CQS ISO 18001 CQS ISO 18001

Po dobu tříleté platnosti certifikátu provádí certifikační orgán 1× ročně dozorový audit, jehož cílem je ujistit se, že integrovaný systém řízení je udržován ve funkčním stavu, využíván a dále rozvíjen. Podle výsledku dozorového auditu je certifikačním orgánem vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu, popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti, resp. odejmutí certifikátu v případě zásadních odchylek od požadavků norem.

Při dozorovém auditu v červnu 2005 bylo vydáno rozhodnutí ponechat certifikát. Stejné rozhodnutí bylo vydáno také při dozorovém auditu v červnu 2006.

Ve dnech 19. – 21. 6. 2007 byl v Primalex a.s. proveden recertifikační audit systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001:1999 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Cílem auditu bylo provést analýzu stávajícího Integrovaného systému řízení, posouzení, zda struktura a politika společnosti Primalex a.s. splňují všechny požadavky odpovídající rozsahu certifikace a zda postupy řízení jsou uplatňovány tak, aby vytvářely důvěru ve výrobky, procesy nebo služby poskytované společností.

Tým auditorů nezjistil žádné neshody ani nedostatky v systému a Primalex a.s. převzal certifikáty shody systému jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentálního managementu s platnými normami a zároveň i Zlatý certifikát pro Integrovaný systém řízení.

Při dozorovém auditu v červnu 2008 bylo certifikačním orgánem vydáno rozhodnutí ponechat certifikát. Toto rozhodnutí bylo vydáno také při dozorovém auditu v červnu 2009.

Druhý recertifikační audit proběhl v Primalexu a.s. ve dnech 15. – 17. 6. 2010. Cílem auditu bylo provést analýzu stávajícího systému řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:2008, zejména prověřit strukturu, politiku a postupy ve společnosti Primalex a.s.

Certifikační orgán rozhodl, že systém managementu provozovaný Primalexem a.s je ve shodě s uvedenými normami a Primalex a.s. převzal certifikáty shody od Sdružení pro certifikaci systémů jakosti CQS a mezinárodní certifikační sítě IQNet. Zároveň převzal i Zlatý certifikát pro Integrovaný systém řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Politika ISR

Systém environmentálního managementu

Uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí a identifikace environmentálních aspektů a jejich možných dopadů na životní prostředí.

Společnost Primalex a.s. dodržuje platné právní požadavky České republiky a mateřské společnosti SigmaKalon týkající se EMS, a to zejména ochrany ovzduší, nakládání s odpady s odpadními vodami a zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Do současné doby činnost společnosti Primalex a.s. nebyla kontrolními orgány shledána jako nepříznivá pro životní prostředí, ani penalizována.

Společnost Primalex a.s. dále provádí intenzivní vývojovou a manažerskou činnost s cílem maximální možné eliminace všech negativních účinků dodaných produktů Primalex v místě použití. Pro přehlednou orientaci byl zaveden systém postupů pro identifikaci environmentálních aspektů, který představuje základ pro řízené omezování počtu environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí. Na základě identifikace pak vypracován seznam environmentálních aspektů společnosti a stanovena opatření, která případně negativní působení aspektů omezí.

Hodnocení vlivu a důsledku aspektů na životní prostředí a možné škody na majetku společnosti provádí manažér EMS, který je oprávněn vyžádat si spolupráci všech odborných zaměstnanců společnosti. Podle stupně závažnosti rizika je rozhodnuto o preventivním opatření, které eliminuje nebo sníží nebezpečnost rizika. Součástí všech preventivních opatření k omezení počtu EMS aspektů a jejich dopadů na životní prostředí je povinnost zaměstnanců řádně dodržovat všechny pokyny a pravidla pro zacházení s produkty, surovinami, nebezpečnými látkami a odpady, se kterými byli prokazatelně seznámeni.

V případě konkrétního zájmu o vztah Primalex a.s. k ochraně životního prostředí lze zaslat dotaz na adresu primalex@primalex.cz.

  • Environmentální aspekt – prvek činnosti, produktů nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí
  • Environmentální dopad – jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá nebo příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, produkty nebo službami organizace
  • EMS – systém environmentálního managementu
  • Environment – životní prostředí

Informace pro dodavatele

Bezpečnostní informace pro dodavatele

Další aktuality a novinky

11. 09. 2023

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Teplý, medově béžový odstín odráží poptávku po jemnějších barvách

číst více >

06. 03. 2023

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Ve čtvrtek 23. února se žáci tříd R2 a F1 vypravili na exkurzi do Břas u Plzně, kde se nachází výrobna nátěrových hmot společnosti PPG, zejména fasádních a interiérových barev Primalex.

číst více >

12. 01. 2023

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

PPG1148–6 Vining Ivy: spojuje výraznou modrou s jemnou zelenou

číst více >

<