Udržitelnost

Udržitelnost

Od vývoje barev, nátěrů a speciálních materiálů, které pomáhají prodloužit životnost nejcennějšího majetku našich zákazníků, přes zabezpečení provozování bezpečných pracovišť, až po podporu okolí komunity, ve které žijeme a pracujeme, má PPG pevný závazek k udržitelnosti – řízený naším cílem: chránit a zkrášlovat svět. 

Chráníme a zkrášlujeme svět

V PPG dennodenně pracujeme na vývoji a dodávkách barev, nátěrů a speciálních materiálů, kterým naši zákazníci důvěřují už téměř 140 let.

Naše vize, hodnoty a přístup v souvislosti s udržitelností vedou k našemu většímu záměru chránit a zkrášlovat svět.

Dodáváme inovativní produkty a řešení, spolupracujeme s našimi zákazníky na vytvoření společných hodnot, které jim umožní maximalizovat výkonnost jejich podniku a zároveň uchovávat a chránit životní prostředí.

Jsme zavázáni poskytovat trvalou hodnotu a společně vytvářet udržitelnější buducnost, a to spolu s našimi komunitami, zákazníky a zaměstnanci.

V PPG pracujeme poctivě, bezpečně, s důrazem na ochranu životního prostředí pro současné i budoucí generace, vytváříme rozmanité, spravedlivé a inkluzivní pracoviště, stejně tak se zapojujeme a podporujeme komunity, v jejichž okolí působíme.

Udržitelnost je součástí naší budoucnosti. Vyvíjíme přelomové technologie, které chrání životní prostředí, lidi a napomáhají komunitám k jejich prosperitě. 

Naše cíle udržitelnosti do roku 2025

V PPG jsme hrdí na to, že jsme orientovaní na dosažení našich záměrů. Věříme, že co je měřitelné, to lze také vyhodnotit, a proto naše cíle udržitelnosti slouží jako návod pro naše pracoviště, který napomůže začlenění udržitelnosti do jejich každodenních činností a bude prostředkem na měření jejich pokroku.

Rok 2021 z pohledu čísel:

  • 38 % tržeb z produktů zohledňujících udržitelnost
  • 16 % snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 2017
  • 37,5 % snížení celkové intenzity likvidace odpadu do roku 2025 (v porovnání s rokem 2017)
  • 40 % výrobních a výzkumně-vývojových lokalit PPG dosáhne nulový stav skládek 

Systém environmentálního managementu
Uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí a identifikace environmentálních aspektů a jejich možných dopadů na životní prostředí.

Společnost PPG dodržuje platné právní požadavky České republiky týkající se EMS, a to především ochrany ovzduší, nakládání s odpadem, odpadovými vodami a zacházením s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Do současné doby činnosti nebyla společnost PPG kontrolními orgány uznána jako nepříznivá pro životní prostředí a nebyla ani nijak penalizovaná.

Společnost PPG dále vykonává intenzivní vývojovou a manažerskou činnost s cílem maximální možné eliminace všech negativních účinků dodaných produktů Primalex v místě použití. Pro přehlednou orientaci byl zaveden systém postupů pro identifikaci environmentálních aspektů, který představuje základ pro řízené omezování počtu environmentálních aspektů a jejich dopadu na životní prostředí. Na základě identifikace byl následně vypracován seznam environmentálních aspektů společnosti a stanovena opatření, která případné negativní působení aspektů omezí.

Hodnocení vlivu a důsledků aspektů na životní prostředí a možné škody na majetku společnosti vykonává manažer EMS, který je oprávněn vyžádat si spolupráci všech odborných zaměstnanců společnosti. Podle stupně závažnosti rizika je rozhodnuto o preventivním opatření, které eliminuje nebo sníží nebezpečí rizika. Součástí všech preventivních opatření na omezení počtu EMS aspektů a jejich dopadu na životní prostředí je povinnost zaměstnanců řádně dodržovat všechny pokyny a pravidla pro zacházení s produkty, surovinami, nebezpečnými látkami a odpady, se kterými byli prokazatelně obeznámeni.

V případě konkrétního zájmu o vztah PPG k ochraně životního prostředí je možné zaslat dotaz na adresu primalex@ppg.com.


• Environmentální aspekt – prvek činnosti, produktů nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí.
• Environmentální dopad – jakákoliv změna v životním prostředí, ať už nepříznivá nebo příznivá, která je úplně nebo částečně způsobená činností, produkty nebo službami organizace.
• EMS – systém environmentálního managementu.
• Environment – životní prostředí.
 

Primalex

Další aktuality a novinky

11. 09. 2023

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Teplý, medově béžový odstín odráží poptávku po jemnějších barvách

číst více >

06. 03. 2023

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Ve čtvrtek 23. února se žáci tříd R2 a F1 vypravili na exkurzi do Břas u Plzně, kde se nachází výrobna nátěrových hmot společnosti PPG, zejména fasádních a interiérových barev Primalex.

číst více >

12. 01. 2023

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

PPG1148–6 Vining Ivy: spojuje výraznou modrou s jemnou zelenou

číst více >

<