EKO RÁDCE

Štětce i válečky vymýváme chytře a šetrně!

Zde najdete tipy, jak na to.

Kam s ním?

Vskutku kardinální otázka, kterou řešíme od dob Jana Nerudy a uspokojivé vyřešení problému „kam s odpadem“ je zatím v nedohlednu. Pokusme se o to, alespoň se zbytky barev a další potřeb po malování.

Vyznat se ve spleti bezpečnostních a ekologických předpisů je oříšek, se kterým mnohdy pomůže jen selský rozum. Ten byl vodítkem i pro následující návod. Jsou to rady pro nás, kteří se chceme chovat šetrně k přírodě, ale zároveň nejsme odborníci a potřebujeme jednoduše vědět, co máme dělat.

Tak tedy kam s odpadem:

BARVY

Vodou ředitelné barvy

Pokuste se maximálně zabránit vzniku odpadu. Zkusili jste někdy smíchat zbytky barev, vzniknou zajímavé barevné nuance. Nebo se mohou zbytky hodit třeba sousedovi, nebo v místní školce…

Co zbylo, zbylo. Co teď s tím?

Tento produkt sám o sobě není klasifikován jako nebezpečný podle platné evropské legislativy (Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]). Jeho zbytky je ale nutné jako nebezpečný odpad vnímat dle normy EU 91/689/EEC a to z důvodu, že není zajištěna plná ochrana před mikrobiální kontaminací zbytků nátěrové hmoty po použití.

Zbytky barvy a i voda po vymývání musí být zpracovány ve vhodné čistírně odpadních vod. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

Pokud tedy malujete na chalupě nebo jinde, kde není kanalizace ústící do příslušné čistírny, v žádném případě nelijte zbytky do potoka nebo na louku. Barva nesmí kontaminovat půdu, nebo uniknout do vodních toků. Nezbývá vám, než je odevzdat jako nebezpečný odpad nebo odvést do města.

Syntetické barvy

Tohle je horší, syntetické barvy a vše, co s nimi přišlo do kontaktu, je nebezpečným odpadem. A dle toho se zbytky musíme nakládat.

Zbytky barev, špinavé obaly i štětce, hadry atd. odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře, který vybírá i nebezpečný odpad. Pokud máte v daném místě trvalé bydliště, je tato služby zdarma.

Za likvidaci nebezpečného odpadu platí již výrobce:
Společnost PPG Deco Czech a.s již odstranění těchto odpadů zaplatila při uvedení obalu na trh v rámci systému sdruženého plnění.

Přesvědčte se:

Certifikát EKO-KOM

Certifikát Zodpovědná firma

Omítky

Omítky

Viz vodou ředitelné barvy.

OBALY

Plastový kyblík

po vodou ředitelných barvách a omítkách

Není špatné umožnit jeho recyklaci, odevzdáním do kontejneru na plast. Kyblík však musí být zbaven všech zbytků barev, které je zaschlé možno v omezeném množství uložit do kontejneru na komunální odpad.

Nežádoucí je hodit jej do směsného odpadu, kdy skončí ve spalovně nebo ještě hůře na skládce.

Ale není kyblíku stále škoda?

Vždyť je to takový praktický krasavec. Stačí jej zavčasu vymýt, než zaschne barva a kyblík ještě geniálně poslouží. Popřípadě zaschlou barvu likvidovat viz odstavec výše. Přesvědčte se v sekci Když je vymalováno.

Jistě vymyslíte spoustu dalších využití, pochlubte se ZDE.

Plechovky po syntetických barvách

S prázdnými nádobami zacházejte opatrně. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny.

Použitou plechovku využijete k uskladnění ředidla po vymývání, které posléze odevzdáte do nebezpečného odpadu.

Vymyté plechovky se skvěle hodí, přesvědčte se v sekci Když je vymalováno.

ŠTĚTCE, VÁLEČKY

Investovat do kvalitních štětců se jistě vyplatí, kdo by toužil po pelichajícím nářadí. Dvojnásobně se pak ale vyplatí investovat námahu do pečlivého jejich vymytí.

Štětce a válečky špinavé od barev, které se ředí vodou, nevyžadují žádné speciální zacházení.
Nezapomeňte: vodou ředitelná barva jde krásně dolu, ale jen dokud nezaschne, pak už drží jako čert.

K vymývání zbytků syntetických barev je nutné ředidlo a pozor: to už je nebezpečným odpadem. Každá kapka musí být tedy odevzdána do sběrny nebezpečného odpadu.

Chcete důkladně vymýt štětec a nevyplýtvat litry ředidla?
Výborně, to je správný přístup. Máme pro Vás vyzkoušený postup.

Tip pro šetrné vymývání štětců:

  • Pomůcky: nádoba na sběr použitého ředidla / kelímek (třeba od velkého jogurtu) / mělká vanička / kovový kartáč.
  • Nasaďte si ochranné rukavice / Velmi malé množství ředidla (cca 1–2 mm) nalijte do kelímku a štětec tam vykoupejte – tlačte silou štětec na dno, aby všechny štětiny se v ředidle vykoupaly / štětec vyždímejte do kelímku / dejte ho do vaničky a kovovým kartáčem pročešte / použité ředidlo z kelímku a vaničky vlijte do připravené sběrné nádoby.
  • Celý postup opakujte 4–5×, dokud není ředidlo zcela čisté a štětec zcela bez barvy.
  • Štětec uložte pro další použití a použité ředidlo uschovejte pro odevzdání.

Povšimněte si, jak málo ředidla jste spotřebovali, oproti běžnému vymývání. A štětec je přitom mnohem kvalitněji vyčištěn.

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ?

Napište nám, rádi Vám poradíme a pokusíme se najít odpověď na každý problém.

INSPIRUJTE SE?

V sekci „Když je vymalováno“ nabízíme tipy pro druhý život potřeb po malování. Snažíme se tak ukázat na možnost opakovaného využívání věcí a tedy snižování množství odpadu. Podívejte se.

Máte další nápady? Pochlubte se s nimi!

kdyzjevymalovano@ppg.com

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Jak si užít čas po malování? Jaké jsou nové nápady pro kreativní výrobky z kyblíků, štětek nebo vaniček? Jak ekologicky zatočit se zbytky barev? Přihlašte se k odběru newsletteru a žádná z těchto zpráv vám neunikne.

E–mail:
Jméno:
Příjmení:
 

Přihlášení bylo úspěšné, děkujeme.

Antišmodrchadlo

Antišmodrchadlo

proměna kyblíku v pomocníka

více zde >

Krmítko pro ptáčky

Krmítko

pro ptáčky

více zde >

Vermikompostér

Vermikompostér

kompostér na bioodpad

více zde >

Bystrozraký robot

Bystrozraký robot

se stavebnicí MAKEDO

více zde >

Třídící věž

Třídící věž

pořádek v odpadu

více zde >

<