Interiérové nátěry

Naše nejoblíbenější kategorie výrobků garantovaná
40 letými zkušenostmi na trhu.

Primalex UV Latex

Interiérový nátěr

PRIMALEX:

Primalex UV Latex je matný, zářivě bílý (nad 90% BaSO4) nátěr s vysokou odolností vůči oděru za mokra a omyvatelností (třída 2). Má vynikající paropropustnost a kryvost. Nátěr nežloutne, snadno se aplikuje a díky svému nezávadnému složení je velmi šetrný k životnýmu prostředí.

Je určen k dekoračním nátěrům omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, zdiva, cementovláknitých, dřevotřískových a sádrokartonových desek, dřeva, papíru a podobných materiálů v interiéru i exteriéru. V exteriéru je vhodný na místa, která nejsou vystavena přímým povětrnostním vlivům. Doporučeno i pro označení ploch sportovišť a hřišť.

najít prodejnu >

vypočítat množství >

Primalex UV Latex

Vydatnost

9 – 11 m2/kg

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

Technické parametry

   
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg)
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.
9 – 11
Bělost (% BaSO4) min. 90
Objemová hmotnost (kg/l) 1,37
Odolnost proti otěru za mokra (stupeň) 2
Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,0
Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14
Obsah těkavých látek (%) max. 55
Obsah netěkavých látek (%) min. 47
Ředění
1. vrstva max. 0–5 % vody (tj. max. 0,05 l na 1 kg barvy)*
2. vrstva neředěná*

* dle savosti podkladu

Balení

Povrchy pro aplikaci

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

HRUBŠÍ POVRCHY: strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré
malby, apod.

HRUBŠÍ POVRCHY: strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré malby, apod.

Štětec Polyamidový váleček s délkou vlasu 12-18 mm Štětec - z přírodních, umělých vláken popř. jejich kombinace. (pro detail nebo plochy nedostupné válečkem);

Váleček Polyamidový váleček s délkou vlasu 12-18 mm Štětec - z přírodních, umělých vláken popř. jejich kombinace. (pro detail nebo plochy nedostupné válečkem);

HLADKÉ POVRCHY: štukové omítky, hladké cementové a jemné břízolitové
omítky, pohledový hladký beton

HLADKÉ POVRCHY: štukové omítky, hladké cementové a jemné břízolitové omítky, pohledový hladký beton

Váleček Polyamidový váleček s délkou vlasu 9-12 mm Váleček z mikrovlákna s délkou vlasu 5 - 9 mm

Aplikace

Štětec

Váleček

Stříkací pistole Airless

Balení

HMOTNOST / OBJEM

1 kg

HMOTNOST / OBJEM

6 kg

HMOTNOST / OBJEM

10 kg

Výpočet množství barvy

Nevíte kolik barvy budete
potřebovat? Ověřte si to
s naší množstevní kalkulačkou.

vypočítat množství >

TIPY

Jak na to?

Od správné přípravy
po dokonalý vzhled.

Nechte si poradit od
našich odborníků.

nechte si poradit >

<